İNDİRME

  • PolyCrystal FV Modüller

WRS_ST60F_5BB_EN
WRS_ST72F_4BB_EN
WRS_ST60FL_BLACK_60501-11-18022019_EN

 

  • MonoCrystal FV Modüller

WRS_MO60F_5BB_EN

WRS_MO60F_PERC-60100-13-18022019_EN

WRS_MO60F_RED-60100-11-18022019_EN

WRS_MO60F-60100-13-18022019_EN

WRS_MO60FL_PERC-60500-11-18022019_EN

WRS_MO72F_4BB_EN

ÜRÜN GARANTİSİ

WARIS Srl, yasa garantisine ilaveten ve genel teminat koşullarını göz önüne alarak, müşteriye satış tarihinden (faturanın posta tarihi) toplam yüz yirmi (120) ay süreyle SOLAR PANEL (PV), normal kullanım şartları, kurulum ve bakım koşullarında düzgün çalışmayı engelleyebilecek malzeme ve işçilik kusurları içermez.

KURULUM KILAVUZU

WARIS GÜNEŞ PANELİNİN (PV) herhangi bir çalışması, kurulumu, çalıştırılması ve bakımına başlamadan önce bu bilgiler dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Elektrik sistemlerinin kurulumu için ulusal ve yerel yönetmeliklere uyulmasını hatırlatırız; yetkili mühendis ve ayrıca sağlık ve emniyet kurallarına uymak gibi.

İlgili yönetmeliklere uyulmaması, insanlara zarar verebilir ve tehlikeye neden olabilir.

MONTAJ, KURULUM VE FOTOVOLTAİK PANELLERİN KULLANILMASI İÇİN TALİMATLAR WARIS [1 MB]

WARİS ÇATI KURULUM TALİMATLARI [910 KB]